MY TOP 3 INSTAGRAM STORY APPS | MOJE TOP 3 APLIKACJE DO INSTAGRAM STORY (+BONUS)

For a long time, not only posts have a key role at Instagram, but also what we publish in story. Are you looking for applications that will help you create an interesting and aesthetic Instagram Story? Especially for you, I created a list of my 3 favorite applications, and a bonus – a trick that will allow you to add photos from the gallery directly to Instagram Story on Android.

Już od dłuższego czasu kluczową role na Instagramie pełnia nie tylko posty, ale także to, co publikujemy w tzw. relacjach. Szukasz aplikacji, które ułatwią Ci stworzenie ciekawego i estetycznego Instagram Story? Specjalnie dla Ciebie stworzyłam listę 3 moich ulubionych aplikacji, oraz bonus – trik, który pozwoli Ci dodawać zdjęcia z galerii wprost do Instagram Story na Androidzie.

Unfold (iOS & Android)

ENG

Unfold is my favorite Instagram Story app that I’ve been using for several years. It is also one of the simplest and most intuitive applications, available in its basic version for free on both Android and iOS. It allows you to create templates not only from photos, but also movies, stickers and gifs. In addition to the basic version, Unfold allows you to buy additional, individual templates collections (usually for 8.99 PLN) or join Unfold+ – a monthly (PLN 13.99 / month) or an yearly (PLN 94.99 / year) subscription. Is it worth paying for Unfold+? If you only need a few minimalistic templates and fonts then no! However, if you like to experiment and create more complex compositions and are looking for one application that works best for it, I would choose Unfold in your place.

PL

Unfold to moja ulubiona aplikacja do Instagram Story, której używam już od kilku lat. Jest to też jedna z najprostszych i najbardziej intuicyjnych aplikacji, dostępna w swojej podstawowej wersji bezpłatnie zarówno na Androida, jak i iOS. Pozwala na tworzenie szablonów nie tylko ze zdjęć, ale także filmów, naklejek i gifów. Poza podstawową wersją Unfold umożliwia kupienie dodatkowych, pojedynczych kolekcji szablonów (najczęściej za 8,99 zł) lub dołączenie do Unfold+, czyli stałej miesięcznej (13,99 zł/miesiąc) lub rocznej (94,99zl/rok) subskrypcji. Czy warto płacić za Unfold+? Jeżeli wystarczy Wam kilka minimalistycznych szablonów i czcionek to nie! Jeżeli jednak lubicie eksperymentować i tworzyć bardziej skomplikowane kompozycje i szukacie jednej aplikacji, która sprawdzi się do tego najlepiej, ja na waszym miejscu wybrałabym właśnie Unfold.

Play the video and see how the application works. | Odtwórz wideo i zobacz jak działa aplikacja.

↓↓↓

Storyluxe (iOS)

ENG

Another application, which is unfortunately only available on iOS, is Storyluxe. And although at first glance it may seem similar to Unfold (template style, their division into categories, etc.), it gives us completely different possibilities. What makes Storyluxe different? First of all, the application allows us to create both Instagram Story graphics (9×16) and posts (4×5). My favorite feature of Storyluxe is, however, that after uploading the photos we want to use, we can see how they will look in all available templates and choose the one that suits us best and the option of branding (in the paid version). How much does the Storyluxe extended version cost? 13.99 PLN per month and this is a very good price for the number of templates and other features we get.

PL

Kolejną aplikacją, która dostępna jest niestety tylko na iOS, jest Storyluxe. I chociaż na pierwszy rzut oka może się wydawać bliźniaczo podobna do Unfold (styl szablonów, ich podział szablonów na kategorie, itp.), daje nam zupełnie inne możliwości. Co wyróżnia Storyluxe? Przede wszystkim to, że aplikacja pozwala nam na tworzenie zarówno grafik do Instagram Story (9×16), jak i postów (4×5). Moją ulubioną cechą Storyluxe jest jednak to, że po wgraniu zdjęć, których chcemy użyć, możemy zobaczyć jak będą one wyglądać we wszystkich dostępnych szablonach i wybrać ten, który odpowiada nam najbardziej oraz możliwość brandowania (w wersji płatnej). Ile kosztuje rozszerzona wersja Storyluxe? 13,99 zł na miesiąc i jest to bardzo dobra cena za ilość szablonów jakie dostajemy.

Play the video and see how the application works. | Odtwórz wideo i zobacz jak działa aplikacja.

↓↓↓

Nichi (iOS & Android)

ENG

The last of my favorite Instagram Story apps is the Japanese app – Nichi. It allows you to edit templates by yourself and create them from scratch from ready elements – stickers, photo frames, fonts … you choose which elements you will use and how to arrange them! You’ll find there not only basic, minimalistic templates, but also a very large selection of retro / vintage elements. Its basic version is free, and for full access to templates and other functions you will pay USD11.99/year or USD 1.49/month.

PL

Ostatnią z moich ulubionych aplikacji do Instagram Story jest japońska aplikacja Nichi. Pozwala ona na samodzielną edycję szablonów i tworzenie ich od podstaw z gotowych elementów – naklejek, ramek do zdjęć, czcionek.. to Ty wybierasz których elementów użyjesz i jak je poukładasz! Znajdziesz w niej nie tylko podstawowe, minimalistyczne szablony, ale także bardzo duży wybór elementów w stylu retro/vintage. Jej podstawowa wersja jest bezpłatna, a za pełny dostęp do szablonów i innych funkcji zapłacimy 11,99US$/rok lub 1,49US$/miesiąc.

Play the video and see how the application works. | Odtwórz wideo i zobacz jak działa aplikacja.

↓↓↓

ENG

In addition to these applications, I have for you 3 other applications that also are worth attention:

  1. StoriesEdit (iOS & Android),
  2. Jane (iOS & Android),
  3. A Design Kit (iOS).

PL

Poza tymi aplikacjami mam dla Was jeszcze 3 inne aplikacje po które sięgam znacznie rzadziej, ale także są warte uwagi:

  1. StoriesEdit (iOS & Android),
  2. Jane (iOS & Android),
  3. A Design Kit (iOS).

BONUS

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *