CITY PALM HOUSE IN GLIWICE – TROPICS IN SILESIA | PALMIARNIA MIEJSKA W GLIWICACH, CZYLI TROPIKI NA ŚLĄSKU

Sometimes you don’t have to go far from home to feel like you are in the tropics, all you have to do is go to the PALM HOUSE. I, as I am currently in Silesia, went to the one in Gliwice. What can you see inside and is it worth visiting this place at all? In this post I will answer you this question.

Czasami nie trzeba jechać daleko od domu, żeby poczuć się jak w tropikach, wystarczy… wybrać się do PALMIARNI. Ja, jako, że obecnie przebywam na swoim rodzinnym Śląsku, pojechałam do tej w Gliwicach. Co można zobaczyć w środku i czy w ogóle warto odwiedzić to miejsce? W tym wpisie odpowiem Wam na to pytanie.

ENG

The Palm House in Gliwice is the only place of this type in Silesia that combines educational and recreational functions. It is located in the Park named after Chopin, between the Kłodnica River and the Kłodnicki Canal and divided into 5 pavilions – a pavilion for utility plants, tropics, historical, succulents and aquarium.

The utility plant pavilion has a subtropical climate. In it we find the species of plants whose fruits we use in everyday life. The tropical pavilion, as the name implies, brings together plants characteristic of the rainforest climate of the tropical forest. The historical pavilion contains the oldest and most magnificent plants, and this part is best suited for a moment of rest. Another pavilion, succulents one, is my favorite! It is there that you will face a total climate change and a huge variety of construction, shapes and sizes of exposed plants. The last pavilion, aquarium, consists of 4 huge aquariums that present four freshwater environments – Amazon, Tanganyika, Polish rivers and rivers of Southeast Asia.

Do I recommend visiting this place?

Definitely yes! Especially during winter, when the temperature drops below zero outside, and we feel like a long walk. It is also a great place for nature lessons, thanks to the educational path.

ADDRESS: ul. Fredry 6

OPENING HOURS:

Monday: closed

Tuesday – Friday: 9:00 a.m. – 6:00 p.m.

Saturday: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.

Sunday and holidays: 10:00 a.m. – 6:00 p.m

PL

Palmiarnia w Gliwicach to jedyne tego typu miejsce na Śląsku, które łączy funkcję edukacyjną, z wypoczynkową. Położona jest na terenie rozległego Parku im. Chopina, pomiędzy rzeką Kłodnicą, a Kanałem Kłodnickim i podzielona na 5 pawilonów – pawilon roślin użytkowych, tropiku, historyczny, sukulentów i akwarystyczny.

pawilonie roślin użytkowych panuje klimat subtropikalny. Znajdziemy w nim te gatunki roślin, których owoce wykorzystujemy w codziennym życiu. Pawilon tropikalny, jak sama nazwa wskazuje, skupia rośliny charakterystyczne dla deszczowego klimatu lasu tropikalnego. W pawilonie historycznym zgromadzono najstarsze i najbardziej okazałe rośliny i to właśnie ta część najlepiej sprawdzi się na chwilę wypoczynku. Kolejny pawilon, czyli sukulentów, jest moim ulubionym! To właśnie tam czeka Cię całkowita zmiana klimatu i olbrzymia różnorodność budowy, kształtów i wielkości eksponowanych roślin. Ostatni pawilon, akwarystyczny, składa się z 4 ogromnych akwariów, które prezentują cztery środowiska słodkowodne – Amazonię, Tanganikę, rzeki polskie i rzeki Azji południowo-wschodniej.

Czy polecam odwiedzić to miejsce?

Zdecydowanie tak! Szczególnie zima, gdy na dworze temperatura spada poniżej zera, a mamy ochotę na długi spacer. To także świetne miejsce na lekcje przyrody, dzięki ścieżce edukacyjnej. 

ADRES: ul. Fredry 6

GODZINY OTWARCIA:

poniedziałek: nieczynne

wtorek – piątek: 09:00 – 18:00

sobota: 10:00 – 18:00

niedziela i święta: 10:00 – 18:00

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *