MEDIA KIT – WHAT IS IT, WHY IT IS WORTH HAVING IT AND HOW TO CREATE IT | MEDIA KIT – CO TO, DLACZEGO WARTO GO MIEĆ I JAK GO STWORZYĆ?

Do you want to start cooperating with brands? Do you want to stand out? Create your Media kit! What is it, how to create it and why is it worth having? I answered these questions in this post.

Chcesz zacząć współpracować z markami? Zależy Ci na tym żeby się wyróżnić? Stwórz swój Media kit! Czym on jest, jak go stworzyć i dlaczego w ogóle warto go mieć? Odpowiedz na te pytania znajdziesz w tym wpisie.

Continue Reading

COLLABORATION WITH THE BRAND – HOW TO DO IT RIGHT? | WSPÓŁPRACA Z MARKĄ – JAK ZROBIĆ TO DOBRZE?

Do you want to start collaboration with brands, but you don’t know how to do this ? Have you already written a few messages to companies, but none of them wanted to collaborate with you? Or maybe you run a lot of collaborations and do not know how to maintain credibility among your followers? Regardless of which question you answered in the affirmative, in this post I will share with you some basic tips that are worth considering when planning cooperation with a potential brand.

Chcesz rozpocząć współprace z markami, ale zupełnie nie wiesz jak się za oto zabrać? Napisałeś/aś już kilka wiadomości do firm, ale żadna z nich nie chciała z Tobą współpracować? A może prowadzisz bardzo dużo współprac i nie wiesz jak zachować wiarygodność wśród odbiorców. Niezależnie od tego na które pytanie odpowiedziałeś/aś twierdząco, w tym wpisie podzielę się z Tobą kilkoma podstawowymi radami, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu współpracy z potencjalną marką.

Continue Reading