PARK GRÓDEK – PARADISE ISLAND IN SILESIA | PARK GRÓDEK – RAJSKA WYSPA NA ŚLĄSKU

You don’t know where to go for a long walk? Are you looking for a location for a beautiful wedding session in Silesia? Or maybe you just don’t know where to go for photos that will delight your Instagram followers? Gródek Park, called by the locals „polish Croatia”, is a place just for you.

Nie wiesz gdzie wybrać się na długi spacer? Szukasz lokalizacji na piękną sesję ślubną na Śląsku? A może po prostu nie wiesz gdzie wybrać się na zdjęcia, które zachwycą Twoich obserwatorów na Instagramie? Park Gródek, nazywany przez miejscowych „polską Chorwacją”, to miejsce właśnie dla Ciebie.

ENG

Park Gródek is located in Jaworzno, between Pieczyska and Ciężkowice. This is one of the most unique places on the map of Silesia that I discovered looking for a location perfect for Instagram photos in my area.

PL

Park Gródek położony jest w Jaworznie, pomiędzy Pieczyskami a Ciężkowicami. To jedno z najbardziej unikalnych miejsc na mapie śląska, które odkryłam szukając lokalizacji, idealnej do zdjęć na Instagrama w mojej okolicy.

ENG

Why does this place look so special?

This is the effect of destructive human activity!  Several dozen year’s ago there were cement and dolomite plants. When, at the end of the 90s, the owners of dolomite plants were late with payment for electricity and the electricity was cut off … the pumps stopped working, which caused flooding of the quarry, along with the equipment and excavators that were in its area. It was in this way that two backwaters surrounded by rocks were created, which remind me of Krakow’s Zakrzówek.

The first of them called „Otter” was prepared for relaxation. It is there that we find a winding path and houses on the water that look especially magical after the rain, when the water level in the tank is elevated. The second reservoir „Koparki” houses a diving base, which is very popular among enthusiasts of the underwater world.

PL

Dlaczego to miejsce wygląda tak wyjątkowo?

To efekt niszczycielskiej działalności człowieka! Kilkadziesiąt lat temu znajdowały się tam wyrobiska cementowni i zakłady dolomitowe. Kiedy pod koniec lat 90. właściciele zakładów dolomitowych spóźnili się z zapłatą za energię elektryczną, a w zakładzie odcięto prąd.. wraz z nim przestały działać pompy, co spowodowało zalanie kamieniołomu, wraz ze sprzętem i koparkami, które znajdowały się na jego terenie. To właśnie w taki sposób powstały dwa rozlewiska otoczone skałami, które przypominają mi krakowski Zakrzówek. 

Pierwszy z nich nazywany „Wydra” został przygotowany tak, aby sprzyjać wypoczynkowi. To właśnie tam znajdziemy krętą ścieżkę i domki na wodzie, które wyglądają szczególnie magicznie po deszczu, kiedy poziom wody w zbiorniku jest podwyższony. Na terenie drugiego zbiornika „Koparki” mieści się baza nurkowa, ciesząca się dużą popularnością wśród pasjonatów podwodnego świata. 

ENG

How to get to this magical place?

In my opinion, the best route is the one next to the PKM „Pieczyska Centrum Nurkowe” stop, which is also the main entrance to the park. However, we can also reach it from Scuba divers street, which will be a better choice, especially for people walking with a pram.

PL

Jak dostać się w to magiczne miejsce?

Moim zdaniem najlepszą drogą jest ta, zaraz przy przystanku PKM „Pieczyska Centrum Nurkowe”, która jest też głównym wejściem do parku. Jednak dotrzeć możemy do niego także od ul. Płetwonurków, która będzie lepszym wyborem, szczególnie dla osób, spacerujących z wózkiem dziecięcym.

You may also like

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *