MY TOP 3 INSTAGRAM STORY APPS | MOJE TOP 3 APLIKACJE DO INSTAGRAM STORY (+BONUS)

For a long time, not only posts have a key role at Instagram, but also what we publish in story. Are you looking for applications that will help you create an interesting and aesthetic Instagram Story? Especially for you, I created a list of my 3 favorite applications, and a bonus – a trick that will allow you to add photos from the gallery directly to Instagram Story.

Już od dłuższego czasu kluczową role na Instagramie pełnia nie tylko posty, ale także to, co publikujemy w tzw. relacjach. Szukasz aplikacji, które ułatwią Ci stworzenie ciekawego i estetycznego Instagram Story? Specjalnie dla Ciebie stworzyłam listę 3 moich ulubionych aplikacji, oraz bonus – trik, który pozwoli Ci dodawać zdjęcia z galerii wprost do Instagram Story.

Continue Reading

MEDIA KIT – WHAT IS IT, WHY IT IS WORTH HAVING IT AND HOW TO CREATE IT | MEDIA KIT – CO TO, DLACZEGO WARTO GO MIEĆ I JAK GO STWORZYĆ?

Do you want to start cooperating with brands? Do you want to stand out? Create your Media kit! What is it, how to create it and why is it worth having? I answered these questions in this post.

Chcesz zacząć współpracować z markami? Zależy Ci na tym żeby się wyróżnić? Stwórz swój Media kit! Czym on jest, jak go stworzyć i dlaczego w ogóle warto go mieć? Odpowiedz na te pytania znajdziesz w tym wpisie.

Continue Reading

COLLABORATION WITH THE BRAND – HOW TO DO IT RIGHT? | WSPÓŁPRACA Z MARKĄ – JAK ZROBIĆ TO DOBRZE?

Do you want to start collaboration with brands, but you don’t know how to do this ? Have you already written a few messages to companies, but none of them wanted to collaborate with you? Or maybe you run a lot of collaborations and do not know how to maintain credibility among your followers? Regardless of which question you answered in the affirmative, in this post I will share with you some basic tips that are worth considering when planning cooperation with a potential brand.

Chcesz rozpocząć współprace z markami, ale zupełnie nie wiesz jak się za oto zabrać? Napisałeś/aś już kilka wiadomości do firm, ale żadna z nich nie chciała z Tobą współpracować? A może prowadzisz bardzo dużo współprac i nie wiesz jak zachować wiarygodność wśród odbiorców. Niezależnie od tego na które pytanie odpowiedziałeś/aś twierdząco, w tym wpisie podzielę się z Tobą kilkoma podstawowymi radami, które warto wziąć pod uwagę przy planowaniu współpracy z potencjalną marką.

Continue Reading

PARK GRÓDEK – PARADISE ISLAND IN SILESIA | PARK GRÓDEK – RAJSKA WYSPA NA ŚLĄSKU

You don’t know where to go for a long walk? Are you looking for a location for a beautiful wedding session in Silesia? Or maybe you just don’t know where to go for photos that will delight your Instagram followers? Gródek Park, called by the locals „polish Croatia”, is a place just for you.

Nie wiesz gdzie wybrać się na długi spacer? Szukasz lokalizacji na piękną sesję ślubną na Śląsku? A może po prostu nie wiesz gdzie wybrać się na zdjęcia, które zachwycą Twoich obserwatorów na Instagramie? Park Gródek, nazywany przez miejscowych „polską Chorwacją”, to miejsce właśnie dla Ciebie.

Continue Reading

CITY PALM HOUSE IN GLIWICE – TROPICS IN SILESIA | PALMIARNIA MIEJSKA W GLIWICACH, CZYLI TROPIKI NA ŚLĄSKU

Sometimes you don’t have to go far from home to feel like you are in the tropics, all you have to do is go to the PALM HOUSE. I, as I am currently in Silesia, went to the one in Gliwice. What can you see inside and is it worth visiting this place at all? In this post I will answer you this question.

Czasami nie trzeba jechać daleko od domu, żeby poczuć się jak w tropikach, wystarczy… wybrać się do PALMIARNI. Ja, jako, że obecnie przebywam na swoim rodzinnym Śląsku, pojechałam do tej w Gliwicach. Co można zobaczyć w środku i czy w ogóle warto odwiedzić to miejsce? W tym wpisie odpowiem Wam na to pytanie.

Continue Reading